Lelystad Airport

Een megalomaan project

- Lelystad Airport,

dat alsmaar groter wordt,

zijn economische nut ook.

Ziedaar de spagaat voor

menig burgemeester, wethouder

en gekozene in de regio:

'alea iacta est' of toch maar niet.

Duurzaam wonen en werken

- kennelijk overschat concept,

breekt de polder open en niet één,

die waarlijk van uitstel rept.


© 2014 Petanak


Click here to play the video


© Tekening: Noorderlicht Architekten (www. noorderlicht.net)


Lelystad Airport


A megalomaniac project

- Lelystad Airport,

that is constantly increasing,

its economic benefit as well.


Such is the dilemma for

many a mayor, alderman

and councilor in the region:

"iacta alea est" or better not.


Sustainable living and working

- apparently overrated concept,

opens the polder wide and not one,

who truly speaks about postponement.


© 2014 Petanak